کبوتران زمینی | راهکار کنترل خشم از منظر آیت الله بهجت