کبوتران زمینی | رقیه سلام الله علیها در منابع تاریخی