کبوتران زمینی | چرا «اعوذ بالله» قبل از تلاوت قرآن لازم است؟