کبوتران زمینی | بخشنده ترین مردم در نگاه امام حسین علیه السلام